Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων τύπου ΕΝ210 με τις εξής προδιαγραφές:

 

 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ EN 210 

 
Για την κατασκευή μονόρριχτου αυτοφερόμενου στεγάστρου τύπου ΕΝ210 διαμορφώνεται περιμετρικό πλαίσιο με την απαιτούμενη κλίση παράλληλα στη ρύση και στις απαιτούμενες αποστάσεις (ανά 1m) τοποθετούνται δοκοί ορθογωνικής διατομής, οι οποίες διαμορφώνουν τα φατνώματα της οροφής ενώ συγχρόνως αποτελούν τη βάση στήριξης του υλικού κάλυψης. Η απορροή των ομβρίων είναι ελεύθερη ενώ η στήριξη του στεγάστρου ολοκληρώνεται με τον απαιτούμενο αριθμό αντηρίδων ανάρτησης. Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής είναι δοκοί ορθογωνικής διατομής από γαλβανισμένο χάλυβα, βαφής χρωμάτων υψηλών προδιαγραφών, χρώματος μονόχρωμου επιλογής του πελάτη. Τα δε αρμοκάλυπτρα και οι λάμες συγκράτησης του υλικού κάλυψης είναι προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής του ίδιου χρώματος. 
 

 

ΣΚΙΑΣΗ

Καϊτεζίδη 6, 55236 ΠΑΝΟΡΑΜΑ

6944 594970

skiasi@skiasi.eu