Αναλαμβάνουμε την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων τύπου M2004 με τις εξής προδιαγραφές:

 

 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ M2004

 
Για την κατασκευή μονόρριχτου αυτοφερόμενου στεγάστρου τύπου M2004 διαμορφώνεται περιμετρικό μεταλλικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από δοκούς κυκλικής διατομής και ζεύγη λαμών αλουμινίου, εκ των προτέρων διαμορφωμένες στο λέιζερ, τα οποία αποτελούν τη βάση στήριξης του υλικού κάλυψης. Η απορροή των ομβρίων είναι ελεύθερη ενώ η στήριξη του στεγάστρου ολοκληρώνεται με τον απαιτούμενο αριθμό αντηρίδων ανάρτησης. Όλα τα φέροντα στοιχεία της παραπάνω κατασκευής είναι λάμες και προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής χρώματος μονόχρωμου, επιλογής του πελάτη.

ΣΚΙΑΣΗ

Καϊτεζίδη 6, 55236 ΠΑΝΟΡΑΜΑ

6944 594970

skiasi@skiasi.eu